Danh tướng Nguyễn Huỳnh Đức nguyên tên là Huỳnh Tường Đức, có tài liệu cho rằng ông tên thật là Huỳnh Công Đức. Ông là người tài đức, văn võ song toàn, có công mở mang và phát triển miền Nam Gia Định...