- Mình chưa thử nhưng có ý như thế này:
+ Máy chủ VEMIS sử dụng thường xuyên, thiết bị usb, truy cập internet...dễ nhiểm virus, hay nhiều lý do khác làm hư chương trình, hư dữ liệu... và muốn chuyển lưu SQL của VEMIS ra ngoài ổ C: ( Nó dạng như chương trình MISA bên kế toán vậy ) anh em nào có cách nào hay không ? Xin tư vấn.