Bản nâng cấp BDEMIS , phiên bản 1.3.0 ngày 28.5.2013 dành cho cấp phòng/sở. Mời bạn bấm VÀO ĐÂY để tải về.