Để giúp các đơn vị sử dụng tốt và thuận tiện đối với phần mềm PEMIS bao gồm các phân hệ Quản lý cán bộ, công chức, viên chức (PMIS) và Thống kê, báo cáo (EMIS). Bộ phận TCCB, Phòng Giáo dục và Đào tạo giới thiệu bản sử dụng PMIS, EMIS mới nhất. Đặc biệt người dùng không cần cài đặt và nâng cấp phần mềm (xem hướng dẫn kèm theo).

Mời bạn bấm VÀO ĐÂY để tải về. Sau khi tải về, giải nén ta sẽ có hai thư mục tương ứng với hai phân hệ PMIS, EMIS và file hướng dẫn sử dụng.