Để giúp các đơn vị sử dụng tốt và thuận tiện đối với phần mềm PEMIS bao gồm các phân hệ Quản lý cán bộ, công chức, viên chức (PMIS) và Thống kê, báo cáo (EMIS). Phòng Giáo dục và Đào tạo giới thiệu bản sử dụng PMIS phiên bản 3.4.9 ngày 03/6/2014 khắc phục nhập số chứng minh nhân dân 12 chữ số và EMIS phiên bản 4.0.1 ngày 03/6/2014 khắc phục lỗi không hiển thị số liệu trong Hồ sơ trường cấp Tiểu học. Đặc biệt người dùng không cần cài đặt và nâng cấp phần mềm. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mời bạn bấm VÀO ĐÂY để tải về. Sau khi tải về, giải nén ta sẽ có hai thư mục tương ứng với hai phân hệ PMIS, EMIS.