Ở trường em 1 máy chủ chứa cơ sở dữ liệu. Máy thư viện chứa hai phân hệ Quản lý thư viện và thiết bị. Hai máy đều mở, có mạng internet nhưng em không vào phân hệ thư viện và thiết bị ở máy bên phòng thư viện. Các anh chị nào biết hướng dẩn em với. Em cảm ơn nhiều. 11027957_1488979158069490_5141196977044958218_n.jpg11219033_1488979178069488_8428611650221152810_n.jpg