Mời thầy cô Download tại link Mediafire sau:
http://www.mediafire.com/ductuan
Chọn thư mục QUAN LY PBM TIN HOC/Tai lieu

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu về phần mềm liên hệ: ductuan1980@yahoo.com