các bạn làm công tác thư viện lưu ý khi nhập ấn phẩm mới. Nếu nhập trực tiếp, thì các bạn sắp xếp sao cho đừng để bị lẫn lộn về số lượng vì nó sẽ ảnh hưởng khi làm biên mục và đăng ký cá biệt. Còn nhập bằng đường Excel sẽ dễ hơn, các bạn chỉ việc nhập hết tài liệu trong kho sau đó làm biên mục theo thứ tự từ trên xuống. Lưu ý : các bạn nên chia thành từng kho nhỏ để nếu có sai sót trong thao tác các bạn chỉ phải bỏ một kho nào đó, sau đó ta nạp lại bình thường. Như vậy đỡ tốn công hơn.